4. Engagera dig eller din organisation

Kvinnojouren i Österåker

 

4. Engagera dig eller din organisation

 

Det är viktigt att vi är många som engagerar oss i våldsutsatta kvinnor och tjejers situation. Man kan hjälpa till på olika sätt och anpassa sin insats efter vad som passar den nuvarande livssituationen.

 

  • Bli jourkvinna
  • Bli medlem i Kvinnojouren i Österåker
  • Bli bidragsgivare - organisationer eller enskilda individuella bidrag

 

 

 

Bli jourkvinna

 

I kvinnojourerna runtom i landet arbetar flera tusen kvinnor och tjejer, de allra flesta helt ideellt. Men vi behöver bli ännu fler!

Kvinnojouren i Österåker anordnar kontinuerligt särskilda utbildningar för nya jourkvinnor. Vill du bli jourkvinna eller jourtjej - Hör av dig till oss, så berättar vi mer!

 

Vanliga frågor om att jobba på en jour

 

Vad ingår i jourarbetet?

Som jourkvinna eller jourtjej ger man bland annat samtalsstöd och råd till kvinnor och tjejer som av olika skäl behöver det, per telefon, mejl eller på jouren. Man kan också följa med som stödperson vid besök hos till exempel polis, advokat och socialtjänst. En del jourkvinnor och jourtjejer är aktiva debattörer och föreläsare och arbetar med att informera utåt om jourens verksamhet och kärnfrågor.

 

Jag vill gärna jobba i en jour, men har ju ett heltidsjobb. Går det att kombinera?

De flesta som engagerar sig i en jour gör det helt ideellt på sin fritid. I Österåkers Kvinnojour kan man engagera sig på olika sätt; Delta på månadsmöten, anmäla sig för jourkvällar, vara kontaktperson, gå på konferenser, vara föreläsare m fl aktiviteter. Man avgör själv omfattningen på sitt engagemang. Det innebär att man självklart inte ska behöva ta ledigt från jobbet för att kunna vara verksam i jouren.

 

Måste jag ha någon särskild utbildning, till exempel socionom, psykolog eller liknande?

Nej, man behöver inte ha någon särskild yrkeskunskap för att vara jourkvinna. I vår jour jobbar kvinnor med väldigt olika bakgrund och erfarenheter, och det ser vi som en av våra styrkor.

 

Får man någon utbildning innan man börjar jobba?

Innan man börjar jobba går man en särskild utbildning som anordnas av jouren. Tanken är att utbildningen ska ta upp allt det som jourkvinnor möter och behöver kunskap kring.

 

Är det farligt?

Som jourkvinna ska man inte behöva utsätta sig för situationer som medför risker. Vi har regler och riktlinjer för att skydda dem som jobbar och se till att ingenting händer dem.

 

Jobbar man ensam?

Kvinnojouren i Österåker har som grund att man alltid ska jobba tillsammans med någon, så att man har stöd av varandra i arbetet.

 

Är det alltid arbete på kvällen/helgen eller andra tider?

Som ideell jourkvinna arbetar man vissa kvällar och helger, men det kan variera beroende på vad en hjälpsökande kvinna behöver och vad vi kommer överens om.

 

Måste jag ha någon speciell ålder?

Vi har ingen speciell ålder men de jourkvinnor som ska vara ett stöd bör ha livserfarenhet.

 

Måste jag ha varit utsatt själv?

Nej, man måste inte själv ha erfarenhet av att vara utsatt för våld. En del jourkvinnor har det, andra har det inte. Allas erfarenheter behövs! Vi har dock en regel som säger att man inte bör ha den egna erfarenheten för nära i tiden, helst längre bort än två år.

 

 

Bli medlem i Kvinnojouren i Österåker

 

Välkommen att bli medlem hos oss så stödjer du också våldsutsatta kvinnor och barn.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år.

 

Bli bidragsgivare

 

Alla bidrag som inkommer till Kvinnojouren i Österåker tar vi med största tacksamhet emot. Tanken är att fördela dessa bidrag till kvinnor och barn som behöver något akut eller att ge kvinnorna en möjlighet att unna sig något utöver det vardagliga nödvändiga som en utflykt, anordna ett barnkalas eller få möjlighet att köpa en cykel till sitt barn mm.

Som bidragsgivare gör du en värdefull insats!

 

Stöd oss som medlem eller bidragsgivare

på Plusgiro 23 50 42-9