3. Att tänka på

Kvinnojouren i Österåker

 

3. Att tänka på - inför en ev separation

 

Om en kvinna söker sig till Socialförvaltningen för att få hjälp så ska socialsekreteraren göra en ingående riskbedömning om fara föreligger för kvinnan eller för kvinnans ev barn. Utredningen ska ligga till grund för den fortsatta handläggningen.

Utredninge ska bl a kontrollera om:

 1. Barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp
 2. Barnet olovligen förts bort eller hålls kvar
 3. Barnet annars far illa (missbruk, ohälsa, brister i omsorgen), det ställs höga krav
 4. Föräldrarnas förmåga till samarbete i frågor som berör barnen
 5. Nära och god relation till den andra parten
 6. Barnets vilja (knappast före 12-års ålder)

 

Enligt svensk lag är utgångspunkten att föräldrar har gemensam vårdnad om barnen. Det innebär att föräldrar gemensamt ska komma överens om:

 • Förskola
 • Skola
 • Läkarbehandling även sjukvård, samtalsterapi, vaccination och liknande
 • Tandläkarbehandling
 • Bankkonton
 • Pass och internationellt id-kort (gäller inom EU)
 • Försäkring
 • Kyrkotillhörighet/samfund
 • Var barnet/en ska bo
 • Folkbokföring (dit alla kallelser går; tandläkare, läkare, samtalsstöd, skolpapper m m)
 • Fritidshem
 • Fritidsaktiviteter
 • Semesterresor
 • Med flera frågor som berör barnet/barnens tillvaro

 

Om kvinnan vill ha enskild vårdnad bör hon diskutera den frågan med en advokat för att få det rätta stödet i en sådan process.